Достава на купените производи

  • Секој трговец/продавница ја уредува политиката на достава;
  • Во случај да настанат недоразбирање и сметате дека трговецот/продавница не се придржувала кон правилата во таков случај ве молиме да ни се обратите нас na office@24mall.mk или на 00 389 76 346 702


​Македонија;
Елена Павловска​, ​
одговорна за комуникација
со клиенти
Телефон; 00 389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk
Германија;
Митко Јованов​,
одговор​ен​ за комуникација
со клиенти
00 49 (176)38 031 136
office@24mall.mk
Лице за Техничка поддршка;
Леонид Аргировски;


Телефон; 00 389 (0) 78 368 994
office@24mall.mk

Поврзани линкови<< Назад