Ние се грижиме за вас!

Ние ви ги нудиме најповолните осигурителни полиси- одлични услови, ниски цени!
Ние ви ги нудиме најповолните осигурителни полиси- одлични услови, ниски цени! Повеќе

Контакт

  • Тел: +389 76 346 702
  • Е-маил: office@24mall.mk
  • Адреса: бул. Партизански одреди бр. 4
  • Град: Скопје
Product Big image

ЛОЈАЛНОСТ- осигурување за лојалните вработени


На успешните деловни луѓе потребно им е осигурување кое одговара на нивната професија и животен стил. Продуктот Лојалност е насочен кон потребите на работодавачите за осигурување на своите лојални вработени, а чие ненадејно отсуство би влијаело на профитабилноста на организацијата.

Мислиме дека оваа награда во вид на полиса за животно осигурување ќе претставува еден стимул за менаџерите и клучните луѓе во организацијата, истовремено уважувајќи ја нивната стручност и улогата во работните процеси, како и стресовите на кои се секојдневно изложени.

Нема коментари

Нема видео