„Градиме без граници“

На вашите идеи и концепции им градиме веб архитектура за да бидат достапни за вашите клиенти и соработници 24/7 без ограничувања. Креираме и развиваме бизнис модели засновани на најновите информатички технологии применети во Германија и светот.
На вашите идеи и концепции им градиме веб архитектура за да бидат достапни за ва... Повеќе

Контакт

 • Тел: 076 346 702
 • Е-маил: office@netarh.mk
 • Веб страна: http://netarh.mk/
 • Адреса: Партизански одреди 4
 • Град: Скопје
Product Big image

Изработка на веб страна и опции за нејзина промоција и други услуги

 • Достапност: Достапен
 • Код на продуктот:29
 • Продавница:Net Architecture

 

Понуда за изработка веб страница и опции за нејзина промоција и други услуги

Понуда за;

 • Изработка на веб страна- од 70 евра еднократно;
 • Mаркетинг на социјални медиуми-од 20 евра месечно;
 • SEO-оптимизација на веб страна на Google-по договор
 • Техничко одржување на веб страна-бесплатно;
 • Хостинг на стабилен, сигурен и лиценциран сервер-бесплатно;

Добивате дополнително бесплатен промотивен простор или онлајн шоп на Online Shopping Mall  24mall.mk

Главна карактеристка и функција на веб страната;
Изработката на веб страната е темелот на ИТ инфраструктурата. Токму затоа ние ги изработуваме со примена на најновите технологии  и практики.
Современите трендови ја прават ИТ- инфраструктурата се’ поважна за работата на фирмите или институцијите.
 
За да биде веб страната најдобра реклама за фирмата, треба редовно да се;
 • Администрира,
 • Технички одржува,
 • Промовира на социјалните мрежи,
 • Хостира на лиценциран сервер со примена на најновите технологии за безбедност;
 
Следуваат понудите за изработка на веб страна поединечно или во комбинација со други услуги;
 
 
1. Изработка на статична веб страна:
 • Автентичен дизајн;
 • Responsive дизајн-Достапна на PC, таблет, smartphone;
 • Неограничен број категории/страни на веб страната;
 • Еднојазична верзија;
 • Поврзување и интегрирање со социјалните мрежи (facebook, twitter, G+instagram…);
Почетна цена: 79 ЕВРА во денарска против вредност
 
Одржување и промоција на веб страната;
 • Промоција на социјалните мрежи; 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
 • Технички одржување; 3,600 денари годишно. Бесплатно со договор за Промоција на социјалните мрежи;
 • Хостинг; Бесплатно
 • Администрирање; Бесплатно
 
2. Изработка на интерактивна (динамична) веб страна:
 • Автентичен дизајн;
 • Responsive дизајн-Достапна на PC, таблет, smartphone;
 • Административен панел преку кој на едноставен начин самостојно внесувате содржни;
 • Вашите посетители/клиенти на веб страната  можат да креираат кориснички сметки и да бидат во секоја форма на интеракција со вас;
 • Можност да се зачленуваат  и добиваат Newsletter
 • Неограничен број категории/страни на веб страната;
 • Повеќе јазични верзии на веб страната;;
 • Поврзување и интегрирање со социјалните мрежи (facebook, twitter, G+ instagram…);
Почетна цена: 180 евра во денарска против вредност
 
 
Одржување и промоција на веб страната;
 • Промоција на социјалните мрежи; 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
 • Технички одржување; 900 денари месечно Бесплатно со договор за Промоција на социјалните мрежи;
 • Хостинг; Бесплатно
 • Администрирање; На веб страната ќе и вградиме амдинистративен панел преку кој на едоставен начин можете да внесувате содржини.
 
3. Изработка на веб страна со специјализирани функции;
 • Онлајн шоп (eCommerce)
 • Развој на eBusiness (електонски бизнис)
 • eLearning (електронско учење)
 • Онлајн медиуми
 • Развој на веб страниците на општествените организации и институции
 • Специјализирани сопствени апликации и веб решенија
Почетна цена: 280 евра во денарска против вредност.
 
 
Одржување и промоција на веб страната;
 • Промоција на социјалните мрежи; 30 дена пробен период бесплатно, потоа од 1,200 денари месечно;
 • Технички одржување; 1,800 денари месечно; Бесплатно со договор за Промоција на социјалните мрежи;
 • Хостинг; По договор
 • Администрирање; На веб страната ќе и вградиме амдинистративен панел преку кој на едоставен начин можете да внесувате содржини
 
План и фази за изработка на веб страна:
 1. Ви испраќаме понуда -(реализирано)
 2. Разговараме за дизајнот на веб страната, функциите и други карактеристики;
 3. Дефинираме рок на изработка;
 4. Ви праќаме предлог договор кој го усогласуваме;
 5. Ви праќаме предлог решенија за дизајн согласно вашите барања;
 6. Го одобрувате усогласеното решение и ни праќате содржина, текст, фотографии, видеа кои треба да бидат поставени на веб страната;
 7. Преглед, тестирање-ако немате забелешки ја пуштаме во функција.
 
4. Имате веб страна, ви треба само Хостинг-Понуда;
Инвестиравме во најновите технологии на светско ниво за хостирање. Тоа подразбира дека на серверот имаме применето максимални заштитни мерки за безбедност на веб страните, податоците, е-маил комуникацијата, платежни трансакции, резервација на услуги, онлајн продажба на услуги и продукти итн.
 
Вашата ИТ инфраструктура ќе биде заштитена со последните технолошки иновации кои ги применуваат ИТ компаниите за кои е број еден приоритет заштитата на ИТ инфраструктурата. За нашиот сервер го администрира врвен ИТ инженер.
 
 
За вашата веб страна на нашиот сервер добивате:
 • 24/7 - безбедносен мониторинг
 • DDoS – Заштита на податоци
 • Неограничен bandwith
 • Неограничена меморија
 • Backup на секои 3 часа
 • RAM: 32 GB
 • Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz 2.60GHz (32 processors)
 • Platforma Windows® Server 2016 R2
 
Службен Е-маил: Microsoft Exchange Server-Каракатеристики и правила за користење;
 • Поддршка за користење на POP3, IMAP, SMTP и EAS, outlook;
 • Доколку имате потреба од дополнителни параметри за поднесување на емаил-от ве молиме да не известите, за да ги воведиме согласно безбедносните политики на технологиите кои се имплементирани;
 
Почетна цена: 30 евра во денарска против вредност- годишно
 
(Со склучување договор за изработка на било-каква веб страната, првите 12 месеци  добивате бесплатен хостинг,  а потоа цената на хостингот од 30 до 50 евра годишно во зависост од  типот/видот на вашата веб страница).
 
 
5. SEO(Search Engine Optimization) оптимизација на веб страна
 
SEO оптимизација на вашата веб страна значи таа да биде на висока позиција на пребарувачите. Ако не сте рангирани на висока позција, тогаш вашите клиенти прво ќе се обратат кај вашите конкуренти.
 
SEO кампањата се состои од оптимизација на многу страници (on-site optimization) и креирање линкови (off-site tactics). Конкретно, тоа значи постојано правење различни измени и дополнувања на вашата веб страна, а воедно е потребно да се креираат и линкови и врски на вашата веб страна со други веб страни.
 
Целта на овие активности е да се приближи вашата веб страна кон првата позиција или да ја завеме истата, за да вашите услуги и производи бидат први на увид кај клинетите.
 
Кога корисниците ќе пребаруваат на интернет, вашата веб страна ќе се појавува на првото место со вашите производи или услуги.
 
Главната цел и функција на SEO кампањата е клиентите преку интернет пребарувачите да ја препознаат вашата понуда како најповолна и најоптимална.
 
Дел од активности на SEO процесот;
 • Клучни поими или поединечни зборови;
 • Креирање содржини (блогови);
 • Креирање линкови и врски.
 
Цена по извршена анализа од нас на моменталната ситуација во која се наоѓа веб страната.
 
 
6. Изработка Софтвер:
Веб софтверски решенија според вашите потреби со цел развој на бизнис процесите специфични за вашата компанија, нивно автоматизирање и централизирање, лесен пристап и споделување на информациите, подобра организираност и заштеда на време и пари.
Цената зависи од вашите побарувања и желби,  и истата се утврдува со заеднички договор.
 
 
 
Со почит!
Елена Павловска
Контакт; 076/346-702
Е-маил: office@netarh.mk                                                                        

Нема коментари

Нема видео