„Градиме без граници“

На вашите идеи и концепции им градиме веб архитектура за да бидат достапни за вашите клиенти и соработници 24/7 без ограничувања. Креираме и развиваме бизнис модели засновани на најновите информатички технологии применети во Германија и светот.
На вашите идеи и концепции им градиме веб архитектура за да бидат достапни за ва... Повеќе

Контакт

  • Тел: 076 346 702
  • Е-маил: office@netarh.mk
  • Веб страна: http://netarh.mk/
  • Адреса: Партизански одреди 4
  • Град: Скопје
Product Big image

Маркетинг на социјалните мрежи

  • Достапност: Достапен
  • Код на продуктот:8
  • Продавница:Net Architecture

Маркетинг на социјалните мрежи

Net Architecture нуди промоција и маркетинг на социјални мрежи со примена на најновите практики.

 

За Facebook, дел од  предностите:

- Најевтин медиум по однос на трошок – допир до публика.
- Можност за максимална искористливост на овој медиум, одлично одредување на целни групи, еднаш изградената фан база останува, можност за огромен reach…
- Внес на огромен креативен потенцијал за постигнување на горенаведениот очекуван резултат ( наша најголема предност)
- Можност за реклама и ПР на брендот.
 

Поставување и водење на Facebook страната опфаќа:

- Дизајнирање на фан-страницата;
- Администрирање на Facebook фан-страница;
- Постојано следење и комуницирање со фановите, одговори на коментарите и прашањата и понатамошно насочување на фановите;
- Комплетен мониторинг во делот прашања и реакција на истите
- Креирање и поставување на посебни табови 3+ (custom табови – мини апликации кои се се наменски создадени) согласно потребите;
- Прилагодување на графичките и мултимедијалните решенија во Facebook формат
- Графички адаптации;
- Користење алатки кои се надвор од Facebook платформата, знаење и вештини за остварување на успешен Facebook маркетинг;
- Изградба и постојано зголемување на одбрана публика и подигнување на Brand awareness на високо ниво;
- Анимираме на исфилтрираната фан публика и стратешко насочување.
 

Огласување Facebook advertisement на страната:

- Дизајнирање на графички решенија кои се употребуваат за advertisement со осмислен дизајн и маркетинг порака согласно утврдената маркетинг стратегија;
- Користење на специјални софтвери за таргетирање;
- Креирање, дизајнирање, поставување и таргетирање на Facebook огласи, следење на резултатите и прилагодување на кампањите;
- Изработка на извештај со анализа и предлози, на месечно ниво;
- Буџетот се усогласува со вас.
 

Ефекти и очекувани резултати:

- Креирање и зајакнување на позитивната асоцијација за брендот;
- Комуницирање за главните бенефити и креирање на приказна:
- Зголемување на видливоста (Increasing of the visibility) кај целната група;
- Комуникација, градење и одржување на врски со целната група;
- Воспоставување доверба кај целната група;
- Генерирање на маркетинг од  „уста-на-уста“;
- Креирање на фан база на внимателно исфилтрирани фанови, клиенти и заинтересирани на темата итн.. со огромен месечен reach;
- Маркетинг влијание во зголемување на Brand Awareness.
 
Повеќе информации на следниов ЛИНК

 

Нема коментари

Нема видео