АBC Rent a Car Tours


Изборот за „рента кар“ започнува од „АВС“!

ABC Rent a Car Tours е еден од најдобрите компании за изајмување на автомобили во Македонија. Покрај тековната деловна активност на изнајмување на автомобили, имаме успешна деловна соработка со сите владини институции во областа на транспортот и сместувањето на странски ВИП гости - делегации, како и организирање на конференции, конгреси и семинари.
ABC Rent a Car Tours е еден од најдобрите компании за изајмување на автомобили в... Повеќе

Контакт

  • Тел: +389 2 329 28 88
  • Е-маил: contact@abcrentacar.mk
  • Веб страна: http://rentacarmacedonia.mk/
  • Адреса: Васил Аџиларски вр,2, Хотел „Холидеј Ин“
  • Град: Скопје