Хрисфорт (Chryssfort)


Најдобрите во трговијата со индустриски производи!

ХРИСФОРТ е фирма со долгогодишно искуство во областа на трговијата со индустриски производи. Продажната програма на ХРИСФОРТ содржи голем број на производи кои се употребуваат во индустријата за разни намени како на пример инсталации за вода, пареа, пропан-бутан, природен гас, киселини, компримиран воздух и др.
ХРИСФОРТ е фирма со долгогодишно искуство во областа на трговијата со индустриск... Повеќе

Контакт

  • Тел: +389 2 3171-177
  • Е-маил: chryssfort@chryssfort.com.mk
  • Веб страна: http://chryssfort.com.mk/
  • Адреса: бул.„Борис Трајковски“ бр. 274
  • Град: Скопје