Контакт

24mall.mk е проект на Нет Архитектура
Адреса: бул. Востаничка бр. 67б/7, Скопје,
Е-маил:office@24mall.mk
тел: +389 (0) 76 346 702

Митко Јованов,
Развој и планирање
+389 (0) 76 529 389
office@24mall.mk
Елена Павловска,
Контакт со клиенти
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk
Леонид Аргировски;
ИТ Сектор
+389 (0) 78 368 994
office@24mall.mk
Антонио Гачев;
ИТ Сектор и кориничка поддршка
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk

<< Назад