Достава на купените производи

  • Секој трговец/продавница ја уредува политиката на достава;
  • Во случај да настанат недоразбирање и сметате дека трговецот/продавница не се придржувала кон правилата во таков случај ве молиме да ни се обратите нас na office@24mall.mk или на 00 389 76 346 702Митко Јованов,
Kомуникација со клиенти;
+389 (0) 76 529 389
office@24mall.mk

Елена Павловска,
Kомуникација со клиенти;
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk

Леонид Аргировски;
Техничка поддршка;
+389 (0) 78 368 994
office@24mall.mk

Антонио Гачев;
Техничка поддршка;
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk

Поврзани линкови<< Назад