Менување и уредување на податоци и плаќања


Откако ќе се најавите со корисничкото име и лозинката, внесени при процесот на регистрирање и отварање на онлајн продавница, во хедерот на веб сајтот ќе ви се појави поле „Администрација“- со опциите Уредувај податоци, Внеси/Уредувај производи или услуги и Плаќања/Промет

Уредувај податоци

Во делот Уредувај податоци ќе можете да ги менувате веќе внесените податоци при процесот на отварање на онлајн шопот или да ги потполните податоците коишто не сте ги внеле при процесот на регистрација на онлајн шопот

Плаќања/Промет

Преку овој дел ќеги следите плаќањата извршени преку вашиот онлајн шоп.

ВАЖНО

Вашиот онлајн шоп на 24mall.mk можете самостојно целосно да го менаџирате, што подразбира и уредување на вашите продукти и услуги. Но, ако поради било која причина не можете, тогаш можеме и ние да ја преземеме грижата за поставувањето на вашите продукти и услуги и нивна промоција на социјалните медиуми.
Цената зависи од бројот на продуктите во вашиот онлајн шоп.

10 продукти- 500 денари месечно

15 продукти- 700 денари месечно

20 продукти- 1000 денари месечно

30 продукти- 1500 денари месечно

40 продукти- 2000 денари месечно

50 и повеќе продукти- 2500 денари месечно

Митко Јованов,
Kомуникација со клиенти;
+389 (0) 76 529 389
office@24mall.mk

Елена Павловска,
Kомуникација со клиенти;
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk

Леонид Аргировски;
Техничка поддршка;
+389 (0) 78 368 994
office@24mall.mk

Антонио Гачев;
Техничка поддршка;
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk
<< Назад