Живејте безгрижно!

Животно осигурување
Животно осигурување Повеќе

Контакт

  • Тел: +389 76 346 702
  • Е-маил: office@24mall.mk
  • Адреса: бул. Партизански одреди бр. 4
  • Град: Скопје
Product Big image

Индивидуално осигурување


- Сигурен облик на штедење со истовремено осигурување;
-  Ви припишуваме добивка;
- Загарантирана исплата на парични средства по истекот на осигурувањето;
- Бидете чекор пред изненадувањата кои ги носи животот;
- Обезбедете финансиска сигурност за Вас и Вашето семејство;
- Создавате капитал за Вашите идни планови;
- Создавате капитал за времето кога приходите ќе Ви се намалат, особено по заминувањето во пензија.

Нема коментари

Нема видео