Постапка за отварање онлајн продавница на 24mall.mk - Online Shopping Mall

 • ​За исполнување на податоците потребни се околу 10 до 15 минути;
 • Можете да отворите онлајн продавница без оглед дали имате регистрирано фирма или не.
  • Ако имате фирма (статус правно лице), ги внесувате податоците на сопственикот или овластеното лице;
  • Ако немате фирма (статус физичко лице), ги внесувате вашите лични податоци;

Податоци за сопственикот/овластеното лице

Име*
Презиме*
Емаил*
Телефон*
Адреса 1*
Поштенски код*
Држава*
Град / нас.место*


Податоци за онлајн шопот (име, контакт итн)


Пред да продолжите прочитајте;

 • Овие податоци ќе бидат истакнати/видливи на онлајн продавница шоп на 24mall.mk
 • Податоците можете да ги менувате и подоцна и во секое време кога имате потреба;
 • Податоците за онлајн продавница како што се адреса, Е-маил, телефон, може да бидат исти со тие што се погоре во делот на податоците за сопственикот или овластеното лице ;

Телефон*
Е-маил*
Улица*
Град*
Поштенски број*
Корисничко име*
Внесете лозинка*
Повторете ја лозинката*
Изберете производи кои ќе ги продавате**
Гардероба и слично
Чанти/Обувки/Гардероба
Електроника
Козметика
Аксесоари
Аптеки
Книжари
Туристички аранжмани
Кредити
Осигурување
Храна и пијалоци
Други услуги и производи
Пополнете ги податоците за фирмата на кирилица
Назив/име на онлајн
продавницата**     
Слоган на онлајн
продавницата
(Можете и подоцна да внесете)
Веб сајт (ако имате)
(Можете и подоцна да внесете)
​Краток опис на вашата онлајн продавница ​
​ Опис на достава
Слика/Лого (350x250)
Во продолжение изберете;
 • Позиција за прикажување на вашата онлајн продавница;
 • Број на производи колку што сакате да поставите за продажба во еден момент.

Цена по истекот на промотивниот период од 90 дена;
 • На слајдер 0,00 евра за првите 10 продавници кои ќе се регистрираат. По истекот на промотивниот период од 90 дена, 10 евра месечно;
 • На насловната/првата страна 0,00 евра за првите 30 продавници кои ќе се регистрираат. По истекот на промотивниот период од 90 дена, 10 евра месечно;
 • На внатрешните страни 0,00 евра постојано бесплатно за продавници со 10 поставени продукти или услуги за продажба;
Изберете позиција за вашата онлајн продавница
(штиклирајте ја посакуваната позиција)*

Позиција 1 насловна - 10 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена
Позиција 2 насловна - 7 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена
Позиција 3 насловна - 5 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена
Позиција 4 насловна - 3 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена
Внатрешна страна - 0 евра (постојано)
Дали сакате позиција за вашата онлајн
продавницана главниот слајдер?
(штиклирајте ја посакуваната позиција)

Да
Не
Изберете колкав број продукти/услуги
да поставувате на вашата E-продавница
(штиклирајте ја посакуваната позиција)*
10 продукти – 0,00 евра (постојано)
15 продукти - 5 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена;
20 продукти - 10 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена;
30 продукти - 15 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена;
40 продукти - 20 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена;
50 продукти - 30 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена;
Неограничен број - 100 евра месечно по истекот на промотивниот период од 90 дена.

​Опција за ​поставување продукти во вашата онлајн продавница. ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ


Го прочитав и се согласувам со Предлог договор за соработка


Митко Јованов,
Kомуникација со клиенти;
+389 (0) 76 529 389
office@24mall.mk

Елена Павловска,
Kомуникација со клиенти;
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk

Леонид Аргировски;
Техничка поддршка;
+389 (0) 78 368 994
office@24mall.mk

Антонио Гачев;
Техничка поддршка;
+389 (0) 76 346 702
office@24mall.mk

Вашиот онлајн шоп на 24mall.mk можете самостојно целосно да го менаџирате, што подразбира и уредување на вашите продукти и услуги. Но, ако поради било која причина не можете, тогаш можеме и ние да ја преземеме грижата за поставувањето на вашите продукти и услуги и нивна промоција на социјалните медиуми.
Цената зависи од бројот на продуктите во вашиот онлајн шоп.

10 продукти- 500 денари месечно

15 продукти- 700 денари месечно

20 продукти- 1000 денари месечно

30 продукти- 1500 денари месечно

40 продукти- 2000 денари месечно

50 и повеќе продукти- 2500 денари месечно