Правна сигурност за корисниците

 • Заштитата на вашите лични податоци е наша основна грижа согласно законските прописи на Република Македонија;
 • Вашите лични податоци се целосно заштитени од било каков неовластен пристап и злоупотреба.
 • Базата на веб страната со сите нејзини податоци е поставена на сервер во Македонија;
 • Кога ќе утврдиме или се посомнева дека внесените податоци на некој корисник се неточни тогаш го задржуваме правото да ја поништи таа корисничка сметка без претходна информација на нејзиниот сопственик со неточни податоци или пак ако процени дека е потребно ќе го извести сопственикот на корисничката сметка со неточни иформации за да побара да внесе точни податоци ако сака да биде корисник и понатаму;
 • Корисникот е одговорен за безбедноста на корисничкото име и лозинката на својата корисничка сметка.
 • Во случај трето лице да има неовластен пристап до корисничката сметка на корисникот или пак постојат сомнежи за тоа, тогаш сопственикот треба веднаш да не извести на приложените контакти;
 • Корисникот секогаш има можност да уредува дел од податоците на корисничката сметка или да ја избрише трајно заедно со личните податоци.
 • Секоја идна промена на правилата за заштита на личните податоци ќе биде обвјавена 30 дена пред да стапат во сила овде за да бидете навремено и целосно информирани;
 • Откако ќе престанете да ги користите нашите услуги вашите лични податоци ќе бидат трајно избришани од нашиот систем;
 • Не прибираме и не користиме лични податоци од малолетни лица.
 • Со користењето на услугите вие се согласувате со овие општи одредби, политиките спомнати во овие општи одредби и со позитивните закони на Република Македонија.

Ќе преземеме соодветните законски постапки против;
 • Лицата кои користат содржини од 24mall.mk за повредување на личната приватност на било кое лице;
 • Користат лажни податоци;
 • Ги прекршуваат условите и правилата;
 • Шират навреди, клевети, расистички пораки, порнографски и сексистички содржини, насилство и други содржини спротивни на законите;
 • Го злоупотербуваат своето членство во 24mall.mk
 • Користат податоци на други лица без нивна дозвола и информирање
 • Не одговараме за постапките на корисниците, туку кога ќе евидентира незаконско однесување врши нивно пријавување до надлежните органи и спречува да бидат наши корисници.

Newsletter
 • Во случај ако не сакате да ги добивате овие е- билтени, ве молиме да се одјавите како нивни примач, што е овозможено со еден клик.

Авторски права;
 • Содржините на 24mall.mkвклучително графиката, логоа, фотографии, аудио и видео содржини се во сопственост на Купи во ЕУ и се заштитени со авторски права.

Cookies
 • На веб страната не употребуваме cookies

За дополнителни прашања во врска со заштитата на личните податоци и ако имате потреба од помош обратете се на следните контакти;Поврзани линкови<< Назад